Promoció i difusió de la cultura marítima del territori (Graffiti Receptes)

GRAFFITI RECEPTES

Graffiti Receptes és un projecte autònom, autogestionat, generador d’activitat econòmica, social, cultural i artístic que actualment busca reconnectar-se amb la mar i els seus sabers. Enxarxant-se amb el territori, el barri de la Barceloneta, vol mantenir-se en un ecosistema generós i enriquidor on domini l’intercanvi i l’harmonia.

Graffiti Receptes coorganitza sopars i rituals al Sindicat d’Estibadors i Estibadores de Barcelona, on s’aprenen i es transmeten coneixements locals sobre les lluites polítiques, sindicals, portuàries i veïnals d’un barri tradicionalment mariner que pateix una aclaparadora turistificació. A través de la paraula, el gest, l’aroma i la textura de la cuina de “ranxo” es relacionen memòria oral, geografia radical i gastronomia.
Sempre és cuina amb peix de proximitat del Moll de Pescadors de Barcelona, donant a conèixer així receptes i espècies desconegudes que ja gairebé no es consumeixen. Una aposta per transmetre una memòria oral, familiar i viva que gira al voltant de les lluites pel territori i la geografia crítica, on tot allò íntim i personal es posa en relació amb el context i amb els altres. Una transmissió d’una geografia rebel, una geografia explicada d’una altra manera a través de receptes de la Barceloneta. Una transmissió contextualitzada en el present explicada des de la complexitat i des dels agents que són en el present.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

El projecte sorgeix en el desig de recuperar la memòria gastronòmica de la Barceloneta lligada a la seva memòria crítica. Recuperar formes de transmissió i reconeixement gestual, oral, ritualístic, domèstic, familiar… També neix de la necessitat de fer sostenible un projecte autònom, autogestionat i crític que no depengui dels ritmes i criteris de les subvencions i els marcs institucionals.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Transmissió de coneixements al voltant de les espècies marines a través de receptes poc conegudes i de proximitat, promovent el seu consum, beneficiant l’ecosistema marí. Graffiti Receptes cerca la història crítica del barri i reinverteix en projectes d’innovació pedagògica, d’art i disseny, basats en el lloc.

REPLICABILITAT

Cercant en els territoris receptes vinculades a la història crítica d’aquests i organitzant dinars o sopars per cuinar receptes i transmetre’n els coneixements lligats a les noves realitats socials i culturals.

DADES DE CONTACTE