La cooperació transforma i ens transforma (La Fàbrica)

LA FÀBRICA SCCL

Desenvolupament local, social i comunitari a partir de la gestió de serveis, programes i equipaments públics en territoris urbans.
Recerca-acció en aquests camps i en clau intercultural.

La Fàbrica es constitueix en cooperativa després d’una llarga i dificultosa transició des d’una empresa (Fundació) en crisi total, amb una situació molt difícil per a tothom en tots els sentits (crisi econòmica, personal, de projecte, de relacions), i assoleix la consolidació com a cooperativa després de 5 anys de treball molt dur, a partir del desenvolupament d’una estratègia pròpia com a empresa i una cartera de serveis que s’adreça a poblacions en dificultats (en general) en territoris perifèrics (habitualment) millorant la participació de la població en la gestió i co-responsabilitat de la seva vida i dels afers públics, tot millorant les condicions culturals i socio-econòmiques de la seva vida en relació.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

La cooperativa La Fàbric@ sorgeix d’una crisi d’empresa en el període 2011/13, empresa que donava feina a pràcticament tota la gent que ara és sòcia-treballadora de la cooperativa. Sorgeix com a eina d’autoorganització en un moment de daltabaix total, i com a resposta a la precarització de les nostres vides.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Han facilitat que s’estableixin relacions entre poblacions i pobles diversos rurals i urbans.
La nostra pròpia experiència de viure en primera persona una crisi tan forta, més l’experiència professional acumulada ens ha permès incidir en l’autoorganització i la co-responsabilització de les poblacions dels barris on treballem o bé on desenvolupem la nostra tasca comunitària.
Facilitem l’adquisició de major capital social, polític, cultural per intervenir en l’entorn.
Capacitat de sostenir i autogestionar la transició des d’un context en crisi i molt complex cap a un projecte propi, i cooperatiu que sigui a l’hora sostenible en el temps.

REPLICABILITAT

L’experiència i la metodologia per transitar des d’una empresa i context en crisi total cap a un projecte i empresa cooperativa i autogestionada sostenible i que ara ja té 5 anys de vida.

DADES DE CONTACTE