Mutualisme a l’àmbit del circ (Coop de Circ)

COOP DE CIRC

Coop de Circ és una cooperativa d’artistes de circ sorgida el 2009 per afrontar de manera col·lectiva la precarietat del sector. Formada per 24 professionals i 14 companyies, partí d’una companyia que es volia cooperativitzar i amplià la proposta a l’entorn de l’Ateneu Popular de Nou Barris, on participaven i s’havien format. 

Mutualitzen la cobertura de seguretat social de les sòcies, per tal d’afrontar situacions de baixa (per lesió o maternitat), on la cooperativa cobreix les despeses de SS durant el període de baixa i recuperació de la forma física. Incorporen, a més, la possibilitat de cobrar els assajos i la producció d’espectacles, períodes que no generen rendiment econòmic immediat. En una professió que requereix un alt nivell d’exigència física, la intermitència és un problema per fer front a les situacions de baixa, un repte que la cooperativització ha permès afrontar.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

El Circ no té un mercat estable de sales  on dirigir-se, i els professionals s’enfronten a una diversitat de situacions (àmbit internacional, espectacles de carrer, festivals sense estructura fixa, sales convencionals, Ajuntaments). La forma cooperativa els permet una estabilitat laboral sense dependre de les condicions de contractació dels programadors. Coop de Circ, a més, va més enllà, esdevenint una eina de defensa dels drets de les artistes a l’hora de negociar amb els programadors, i generant una caixa de resistència on aporten un % dels ingressos de cada espectacle.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

La creació de la cooperativa ha generat principalment un impacte en les condicions laborals de les persones membres de les companyies que les integren.

REPLICABILITAT

El model és replicable a diferents professions de l’àmbit de la cultura i les arts, on les professionals es veuen obligades a treballar en règim d’autònomes per a poder desenvolupar la seva activitat, i s’enfronten a les mateixes dificultats per la realitat de la seva feina: estacionalitat, intermitència, no cobertura de baixes…

DADES DE CONTACTE

Nou Barris
https://www.facebook.com/coop.decirc