Reapropiació de l’espai públic (Petits Maians)

PETITS MAIANS

Petits Maians és un col•lectiu que ha aconseguit agrupar unes 40 famílies de la Barceloneta amb infants de 0 a 5 anys amb l’objectiu
de visibilitzar i posar en valor la petita infància al barri.
L’any 2013 un grup important de mares veïnes del barri amb nadons va decidir trobar-se per treballar plegades entorn l’aïllament que en l’actualitat suposa la criança. Defensava un estil de maternitat conscient i expressava la voluntat de participar activament en l’aprenentatge dels infants. Reivindicava alhora un espai propi per a la petita infància i les seves famílies per fomentar així la convivència i la cohesió entre elles, potenciant la solidaritat i l’ajuda mútua amb una voluntat clara de preservar el teixit social del barri.
Gairebé 5 anys més tard Petits Maians ha treballat de valent per sensibilitzar a tots els agents del territori entorn la importància d’apostar per un aprenentatge col•lectiu i transversal, creant d’aquesta manera un entorn educatiu compromès.

Petits Maians entén l’espai públic com un espai de convivència, de relació, de cohesió entre els infants i les famílies. El col·lectiu de famílies vol fer comunitat i ocupar l’espai públic. Un espai que també pertany a les nenes i als nens del barri i que cal tornar a apropiar-se, un espai que cal tornar a fer nostre.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

El barri de la Barceloneta està vivint un moment molt complexe. Gentrificació, massificació turística, privatització de l’espai públic i una dramàtica expulsió del veïnat de tota la vida. Amb aquest context, on són els nostres infants?

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

En els darrers anys Petits Maians ha participat en els següents espais del barri:
-Taula d’Infància, adolescència i Joventut de la Barceloneta.
-Taula de Salut de la Barceloneta.
-Processos participatius: solar de la “caseta de fusta”, Plaça Hilari Salvadó.
-Mostra d’entitats de la Barceloneta.
-Festes de la Primavera de la Barceloneta.
-Festa Major de la Barceloneta.
-Festes populars de la Barceloneta: enterrament de la sardina, diada de Sant Jordi, la castanyada, la Festa de l’Arbre…
-Cicle de lectura infantil La Mar de Petita (Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat).
-Tallers familiars (Centre Cívic Barceloneta).

REPLICABILITAT

Petits Maians ha interpel·lat el Districte de Ciutat Vella per poder participar en l’avaluació del Pla d’Educació 2013-2018 amb la voluntat d’incorporar el paper de les famílies i del territori en els objectius i les línies d’actuació del nou Pla.

DADES DE CONTACTE

La Barceloneta
petitsmaians@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/petitsmaians