Planeta Barceloneta: cultura cooperativa

PLANETA BARCELONETA

El col·lectiu d’artistes i artesans, Planeta Barceloneta, neix per promoure les diferents disciplines artístiques que conviuen al barri de la Barceloneta, compartir inquietuds creatives, impulsar i dignificar la producció local i obrir espais de treball i aprenentatge compartits amb el veïnat – un conjunt d’accions que donin resposta a les necessitats dels treballadors d’aquest sector professional en el territori.
Els artistes i artesans hem decidit organitzar-nos i alçar la veu de la Barceloneta, un barri amb un gran potencial i de gran interès on mancava una associació que ens enxarxés, visibilitzés les nostres accions i creacions i hi promogués el nostre paper cultural, econòmic i social.

Planeta Barceloneta és un espai de col·laboració interdisciplinari, un grup de persones que coincidim professionalment en les necessitats, inquietuds i estima cap el nostre territori. Entre totes hem volgut impulsar una economia arrelada i col·lectiva; una aposta que contribueixi a un canvi de model de desenvolupament local promovent una iniciativa econòmica arrelada i democràtica i un consum cultural conscient i responsable que aporti valor afegit a la Barceloneta.
La proposta de conformar un projecte comú, busca resoldre necessitats de millora de les condicions de treball dels membres de la iniciativa. En aquest sentit, i partint de la idea que les sinergies poden multiplicar les oportunitats de visibilització, reconeixement i sobretot, de treball dels participants generant nous productes, Planeta Barceloneta busca oferir serveis als artistes locals, i al mateix temps oferir serveis conjunts per a particulars, entitats, empreses i institucions.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

Els artistes i artesans d’aquest col·lectiu som persones amb un fort vincle amb el barri: hi vivim i hi treballem, coneixem la seva història i la seva quotidianitat.Treballem en espais precaris i som conscients dels grans canvis que ha sofert el nostre entorn a causa del turisme massiu i la gentrificació. El nostre propòsit és que es valorin els productes artístics i artesanals locals i mostrar als visitants i als veïns que hi ha vida cultural i artística a la Barceloneta. I fer-ho mitjançant accions culturals, creacions artístiques i espais a través dels quals donar a conèixer aquesta riquesa amb diàleg i interacció amb tot l’entorn: la comunitat i les institucions.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Hem volgut fer de l’art una eina per la Barceloneta: un gra de sorra més per preservar el teixit econòmic, social i cultural del territori, per promoure i conservar la seva cultura popular, per impulsar les arts i els oficis tradicionals i per tenir cura i defensar la nostra cultura immaterial.
Volem fer de la Barceloneta un node artesà i artístic, creant xarxa i complicitats amb el barri, apropant l’art i l’artesania a tots els agents del territori: des de les escoles als espais per a la gent gran.

REPLICABILITAT

Les persones que fem art i artesania som moltes i amb necessitats coincidents. Creiem que l’art ha de ser una eina per fer dels barris territoris culturalment actius, intergeneracional i intersectorialment enxarxats i econòmicament sostenibles. Perquè la cultura també és economia!

DADES DE CONTACTE