Centre d’Aprenentatge Àgil: preu en escala

COCREO

Cocreo és un projecte de creació d’un Centre d’Aprenentatge Àgil basat en un enfocament auto-dirigit, on l’alumnat tindrà l’oportunitat de co-crear experiències educatives que es basen en els seus talents, interessos i recerca. Aquest projecte es troba a un moment de donar-se a conèixer a famílies i a la comunitat educativa. Per això promou activitats com jornades, casals i cicles formatius.

Les activitats que es desenvolupen es financen directament amb els pagaments de les persones participants. El sistema emplenat és el del “preu en escala”. Aquest sistema proposa un rang amb un preu mínim on els persones interessades poden triar la seva contribució d’acord amb al seu propi pressupost i el valor que donen a l’activitat. Igualment per tal de fomentar la participació també de les persones que no puguin arribar al mínim del rang, les persones poden oferir un servei específic necessari per portar a termini l’activitat, a canvi de poder participar-hi.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

D’acord amb els valors que encerren aquesta pedagogia la inclusió de la diversitat és important i per això es considera important trobar mecanismes de retribució que permeti la participació de totes les persones que vulguin independentment de la seva condició econòmica.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

D’aquesta forma famílies de diferents perfils econòmics poden accedir a un tipus d’educació molt orientat a un seguiment econòmic elevat de la població. Igualment aquesta forma de pagament permet que el públic de les activitats siguin diversos en quant a la seva situació econòmica.

REPLICABILITAT

Adoptant aquesta forma de pagament en totes les activitats i serveis que es prestin al públic. Es pot fer des de qualsevol tipus d’activitats.

DADES DE CONTACTE

Poblenou
info@cocreo.net
https://cocreo.net/casal-cocreo/