Raons Públiques: cooperativa d’innovació social urbana

RAONS PÚBLIQUES

Raons Publiques és una cooperativa d’urbanisme especialitzada en la participació per a la construcció de la ciutat. Dissenyen i acompañen processos de recuperació de patrimoni edificats en desús, infrautilitzat o amb potencial nous usos per a la promoció económica, social i cultural del territorio. Co-dissenyen conjuntament els espais de treball tenint en compte els atakeholders del projecte. Disseny, rehabilitació i reforma d’espais amb metodologies participatives d’acord amb les necessitats dels futurs usuaris/es. Urbanisme participatiu. Gestió de polítiques participatives. Educar per a la participació.

Cooperativa d’urbanisme a on es reivindiquen certs valors del cooperativisme en el marc del dret a la ciutat. S’aposta per metodologies fonamentades en la IAP (Investigació acció participativa) i la interdisciplinarietat. Es dóna molta importància a la participació vinculant l’educació (aprendre a conèixer) i la construcció (construir relacions, espais o objecte). En cada intervenció es defensa valors com la proximitat, la coresponsabilitat, la cooperació i el treball en xarxa. Per això es nodreixen i s’aprofiten dels sabers i eines d’altres disciplines (planificació urbanística, arquitectura, educació social, antropologia, disseny, etc.) a l’hora d’analitzar la complexitat de la realitat urbana. A més d’això, a nivell d’organització interna s’està treballant un espai de cures entre les persones sócies treballadores i s’està definint un marc de cures ampliat a la comunitat de col·laboradors/es de Raons Públiques.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

Raons Públiques va nèixer el 2009 com un grup de treball de la Cooperació local d’Arquitectes sense Fronteres (ASFES). El naixement del col·lectiu va estar motivat per la voluntat de criticar el model de ciutat referent en aquell moment a Barcelona. En 2012 es va constituir l’Associació Raons Públiques amb 11 membres fundadors. Coincidint amb aquesta nova forma legal, el grup va donar un pas endavant i va establir un lloc permanent de treball i de reunió al barri del Poble Sec, generant un espai de debat obert a nivell de barri i de ciutat. A l’any 2015 l’associació es va convertir a l’actual cooperativa de treball associat, Raons Públiques sccl, con un altre pas per donar sostenibilitat econòmica al projecte.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Raons Públiques ha apostat per una metodologia en les seves intevencions urbanístiques orientades a incloure la veu del veïnat i a defensar el dret a la ciutat.

REPLICABILITAT

La replicabilitat d’aquesta pràctica la considerem en el marc de la seva innovació a l’àmbit de l’urbanisme per la seva aposta per metodologies participatives i el seu treball interdisciplinari a l’hora d’analitzar la complexitat de la realitat urbana. Un model d’intervenció en les polítiques urbanístiques a replicar per les seva capacitat innovadora. També es vol destacar l’aprenentatge que internament estan fent a nivell de generar un espai de cures intern i a la seva comunitat de col·laboadors/es com a model a replicar a altres experiències cooperatives.

DADES DE CONTACTE