// SL?? Serveis ambientals marins (Anèl·lides)

ANÈL·LIDES

A Anèl·lides, serveis ambientals marins es treballa per promoure la conservació i la difusió del medi marí a través de:
-El coneixement: aprenent conceptes i pràctiques sobre l’entorn marí.
-La sensibilització: fomentant el pensament crític i la consciència ecològica, transmetent valors.
-La divulgació: arribant al major nombre de persones.
-L’educació: com una eina participativa, contínua i amb un caràcter de transformació social.
-El lleure: transmetent la cultura del mar de forma lúdica.
Enfocaments diversos i imprescindibles per afrontar les actuals problemàtiques del mar i la costa.

L’objectiu principal d’Anèl·lides és educar i fer divulgació entorn el mar per promoure la conservació del medi marí, a través dels següents programes:
-Educamar: servei d’educació que transmet els valors de l’entorn marí des d’un enfocament diferent i dirigit a tots els sectors de la població, observant el mar des de tots el punts de vista. Des d’una mirada biològica, cultural i social.
-Mar i lleure: camps de treball, casals i sortides dirigit a un públic familiar per promoure i difondre la cultura del mar de forma lúdica i respectuosa amb l’entorn.
-Comunicamar: campanyes de comunicació, sensibilització i projectes de ciència ciutadana.
-El mar assessora i aprèn del mar: assessorament i formació en temàtica marina especialitzada i adaptada.

 

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

En un moment on l’escassetat de recursos s’aguditza és de vital importància treballar per la preservació dels mars i oceans. Les nostres costes es troben en perill a causa de l’activitat humana i és per aquest motiu que són necessaris mecanismes eficaços de protecció i de gestió de recursos.
Des d’Anèl·lides es creu que l’educació i la divulgació són mecanismes bàsics per poder sensibilitzar la població dels constants danys que rep el nostre litoral i de la desaparició d’activitats tradicionals respectuoses amb el medi marí.

 

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

La relació de la ciutat de Barcelona amb el mar ha anat canviant al llarg dels temps. Durant dècades s’han explotat els recursos de manera il·limitada. Darrerament però, existeix una major consciència ambiental que promou una nova relació amb el mar. És per aquest motiu que Anèl·lides escull Barcelona de camp base per contribuir a que la ciutadania es relacioni d’una altra manera amb el mar, una nova relació basada en el coneixement i el respecte. Mitjançant les activitats que es fan des d’Anèl·lides la ciutadania es fa seves les platges i el mar gràcies a conèixer de prop curiositats i característiques dels ecosistemes litorals més propers.

REPLICABILITAT

El projecte que porta a terme Anèl·lides podria ésser replicable a diferents barris, districtes o municipis amb mar. Es podrien portar a terme accions i activitats per donar a conèixer el mar d’una manera multidisciplinar per apropar el mar així a la ciutadania i mostrar la riquesa natural de les platges tot creant consciència col·lectiva.

DADES DE CONTACTE