Trama

Cultura

És una entitat cultural sense ànim de lucre que des de 2011 es dedica a la dinamització cultural i la sensibilització social des d’un enfocament transversal i multidisciplinari. Vinculada a l’Impuls Cooperatiu de Sants, el seu objectiu és promoure l’accés, la participació democràtica i la implicació activa de la ciutadania en les pràctiques i processos culturals des d’una perspectiva crítica, compromesa i transformadora. Produeix recursos pedagògics en diversos formats, dinamitza accions artístiques comunitàries i realitza cursos, tallers, xerrades, itineraris, espectacles, accions de sensibilització i projectes culturals

WEB http://tramacultura.org
E-MAIL trama@tramacultura.org