Fer xarxa i evitar el malbaratament d’aliments (Xarxa d’Aliments de Sarrià)

XARXA D’ALIMENTS DE SARRIÀ

La Xarxa d’Aliments de Sarrià som un grup de persones que no entenem que hi hagi neveres sense menjar i tant menjar a les escombraries. Creiem que el cicle vital de l’aliment queda malbaratat abans d’hora i considerem necessari aprofitar-lo.

Recollim i reciclem aliments, ens coneixem i practiquem el suport mutu. Ens repartim tots aquells aliments recuperats, cuinem i mengem plegades.

Cada dijous, diferents grups de persones coordinats entre ells van a diferents comerços del barri, els quals han estat avisats prèviament, i s’enduen caixes o bosses amb menjar que ja no vendran sigui perquè es troba en relatiu mal estat o a esgotat la data de venciment del consum preferent o qualsevol altra casuística, però que, malgrat això, si es congela o es converteix en sopa, crema, etc, es podria reaprofitar.

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

En l’actualitat, prop d’una tercera part dels aliments produïts són directament considerats residus i exclosos del circuit comercial. Mentrestant, hi ha persones que veuen privat el seu accés a l’alimentació per motius econòmics.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

Des de la implicació dels comerços del barri que fins ara no havien mostrat massa interès en determinats temes, fins al retorn cap a les persones i altres col·lectius que s’hi han vinculat (algunes externes en un inici al projecte en qüestió) creiem que estan desenvolupant una tasca d’intercooperació i sensibilització molt important.

REPLICABILITAT

Aquest projecte ja existeix en altres barris i és relativament senzill de replicar: d’una banda necessites un espai on poder fer el repartiment, i de l’altra una bona coordinació i una bona campanya de difusió per tal d’arribar als comerços i començar a fer l’espigolament.

DADES DE CONTACTE

https://ateneudesarria.wordpress.com/
xarxa.aliments.sarria@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/APSarria/
Twitter https://twitter.com/apsarria
Ateneu Popular de Sarrià
IMPACTE SOCIAL/ MEDIAMBIENTAL/ CULTURAL