Articulació de la comunitat al voltant del cinema (Zumzeig)

ZUMZEIG CINEMA

El cinema situat al barri barceloní d’Hostafrancs es defineix com un projecte d’activisme cultural sense ànim de lucre, basat en la creació d’una base social que participa de les activitats, organització i presa de decisions. Amb aquesta voluntat, la forma cooperativa els permet l’horitzontalitat i la responsabilitat compartida, una eina per a “potenciar els factors culturals i artístics del projecte”, trobant “noves maneres de treballar l’exhibició cinematogràfica per promoure valors socials com la participació”. L’estructura societària del Zumzeig recull aquesta aposta. Cinc sòcies-treballadores s’encarreguen de coordinar el projecte.  Una vintena de sòcies col·laboradores formen el coixí social del Zumzeig, tant persones individuals com cooperatives (Trama, Tractora o Compacto) i altres iniciatives com Screenly.

Finalment, més de 300 Amics i Amigues del Zumzeig aporten una quota anual, tenen descomptes i poden participar a l’assemblea i en les comissions de treball (comunicació, juvenil, activitats de juliol, informàtica, barri).

CONTEXT O NECESSITAT EN EL QUAL SORGEIX

El cinema va obrir les portes el 2013 com una iniciativa personal d’Esteban Bernatas, qui el va condicionar i gestionar fins 2016, esdevenint un referent per als cinèfils de la ciutat. El 2016, davant la impossibilitat de seguir gestionant el cinema, el seu fundador va convocar una assemblea de gent del sector i habituals del Zumzeig, per proposar-los prendre el relleu, i d’allà va sorgir el grup motor que va constituir la cooperativa.

RETORN SOCIAL DEL PROJECTE

La cooperativa té com a propòsit d’estar present «en el teixit cultural i social de la ciutat, vertebrant-se com un referent en el territori: una programació que aposta per continguts culturals de qualitat a preu popular, trencant així el cercle d’invisibilitat a què moltes propostes artístiques són injustament sotmeses.” L’estructura cooperativista manifesta la seva creença en un model participatiu, horitzontal i democràtic, així com la seva voluntat de mostrar que hi ha altres maneres de gestionar la cultura i l’exhibició cinematogràfica, creant un major grau d’interacció amb el seu públic, que ara són part activa del projecte, i fomentant la intercooperació i l’intercanvi amb altres entitats. 

REPLICABILITAT

És una fórmula replicable per a cooperatives de consum cultural de tot tipus, agrupant a les consumidores en una comunitat entorn el projecte cultural.

DADES DE CONTACTE