Podeu omplir tantes propostes com tingueu, omplint una fitxa per cada una.  Es farà arribar a tots els Ateneus!

  • Quina necessitat de l'Ateneu cobreix?
  • Indicadors associats, agilització de tasques, sistematització de processos, millores en el funcionament de l'equip...
  • Dades de contacte