Des de Coòpolis-Ateneu Cooperatiu hem vist la necessitat d’abordar un camp de coneixement que no ha estat explorat prèviament: la realitat del cooperativisme cultural a Barcelona. Durant les Festes de la Mercè del 2017 s’ha impulsat un nou espai, BAM- Cultura Viva, proposta és una iniciativa de Cultura Viva (programa de l’Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació) i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, en la qual es van implicar diversos col·lectius i artistes. Des de Coòpolis vam coordinar l’espai de “Converses” sobre cultura i cooperativisme, i també vam participar en la organització i producció de l’esdeveniment en general, dos dies de programació musical i continguts amb els quals s’ha comptat principalment amb proveïdors de l’ESS.

Paral.lelament, a l’octubre de 2017 se signa un conveni entre La Ciutat Invisible SCCL i l’Ajuntament de Barcelona per un estudi de recerca sobre cultura cooperativa a Barcelona que impulsa Cultura Viva, a partir del qual es vol elaborar un marc conceptual de què vol dir cultura cooperativa, quines són les intereccions entre cooperativisme i cultura, fer una identificació d’un mercat social, i promoure la intercooperaicó per al desenvolupament d’activitats culturals. Durant el 2017-2018 es portaran a terme diverses sessions de treball amb actes culturals de la ciutat, per tal que la recerca no només contribueixi a la generació de coneixement, sinó que també faciliti el procés de definició interna de l’àmbit de la cultura cooperativa. Es realitzarà una selecció i anàlisi qualitatiu de 30 iniciatives barcelonines rellevants de cultura cooperativa en cinc sectors culturals (llibre, arts escèniques, gestió cultural i producció d’esdeveniments, música, audiovisual) i s’elaborarà una Guia pràctica per al cooperativisme cultural (iniciatives referents, formes jurídiques i societàries, finançament, recursos formatius i de consultoria i accions de promoció del cooperativisme a l’àmbit cultural). A partir de les conclusions obtingudes de la recerca i l’elaboració dels diferents materials, s’iniciaran diferents accions per a la divulgació, debat i sensibilització entre l’interacció que representa el sector cultural i el cooperativisme a la ciutat.

Des de Coòpolis es treballarà per:
Posar en valor a les cooperatives del sector de la cultura com a part de la gestió comunitària de la cultura de la ciutat.
Difondre les conclusions de la recerca i la Guia pràctica per al Cooperativisme cultural en diferents activitats de la ciutat.
Millorar la presència de cooperatives del sector cultural en l’organització i desenvolupaments d’actes i esdeveniments culturals a la ciutat, recplicant el model de gestió comunitària i cooperativa realitzat al BAM-Cultura Viva a altres esdeveniments de la ciutat.
Donar a conèixer els principis i procediments per a la creació de cooperatives a membres de les associacions culturals amb activitat econòmica i afavorir la creació de llocs de treball.
Afavorir mitjançant formació i assessorament a les associacions culturals amb activitat econòmica destacada per la seva transformació a cooperatives