Estudi: El canvi d’escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme de agroecològic?