Sol·licitud al registre de cooperatives de Catalunya

– Tràmit telemàtic

– Assegurar-se d’omplir els dos documents (sol·licitud, annex).
– S’han de sol·licitar 4 possibles noms (xxxxxxxxx, SCCL).

– Es pot fer el pagament immediat amb targeta dèbit/crèdit.

– Resposta del registre central en 48-72 hores.

– La reserva del nom dura 4 mesos prorrogables.