Les escoles són espais on conflueixen no només estudiants i professorat, sinó també idees i preconcepciones socials i familiars al voltant de determinades situacions; així, per exemple, quan es parla de migració, apareixen els prejudicis, construint “veritats absolutes” que homogeneïtzen i invisibilitzen. Per això considerem important treballar el racisme a les escoles: observem que és un tema que no té l’atenció que mereix, mentre en aquestes es reprodueixen idees, discursos, imaginaris, judicis i estereotips que després actuen com a certeses difícils de desmuntar. El taller que proposem té per objectiu identificar el racisme, les seves causes i conseqüències, i alhora, introduir elements de l’antiracisme a les escoles.
La metodologia serà participativa, reflexiva i pròxima a les realitats de l’alumnat.

Alumnat
Prioritàriament 3r i 4t d’ESO i Batxillerat

Objectius

Entendre la necessitat d’incorporar l’antiracisme com un principi en l’àmbit educatiu i proposar algunes idees i pràctiques per treballar-lo.

Introduir els principis antiracistes en l’àmbit educatiu, i per això:
Identificar les causes del racisme i les seves conseqüències per les persones que el viuen.
Visibilitzar el racisme que es manifesta de diferents formes, segons els contextos.
Proposar idees i pràctiques per combatre’l.

Continguts

Diferenciant el racisme del rumor: violències estructurals, institucionals i quotidianes.
A través de la pluja d’idees, material audiovisual i l’exposició diàleg s’analitzarà i posarà en qüestió les idees i creences sobre el racisme.

Estereotips i estigmes que enfronten determinats col·lectius i les seves conseqüències.
Treball en grup, presentació i anàlisi de continguts visuals (imatges i retalls de noticies), vinculant sensacions, experiències i pensament analític i crític.

Drets humans, ciutadania i lluites antiracistes: totes les persones som iguals?
A través d’un exercici de moviment corporal l’alumnat identificarà els llocs de privilegi i/o subalternitat en que el sistema els hi col·loca. Tot seguit es farà una reflexió grupal i una pluja d’idees per generar idees i propostes per combatre el racisme.

Durada: 1h – 1.30h

Espai: Centre educatiu

Preu: Gratuït

 

A càrrec de Cooperativa t.i.c.t.a.c

Sol·licituds: educacio@bcn.coop