15, 17 i 18 DE MAIG 17-20h

Lloc: COÒPOLIS (CAN BATLLÓ. Nau 8)

Adreçats a: Persones o col·lectius que estan en procés de constitució de la seva cooperativa i que tenen dubtes concrets. Es recomana haver participat de la càpsula formativa “Com constituir una cooperativa de treball” i haver tingut una reflexió i/o treball col·lectiu previ entorn a aquests punts per tal que la sessió sigui profitosa.

La definició dels estatuts socials

DL 15 de maig. 17-20h

   • Bases de la societat
   • Tipologia de les persones sòcies. Drets i deures
   • Règim econòmic
   • Govern, gestió i representació
   • Dissolució i liquidació

El pla de viabilitat

DX 17 de maig. 17-20h

   • Estructura d’ingressos i despeses
   • Compte de resultats abreujat

L'elaboració del reglament de règim intern

DJ 18 de maig. 17-20h

   • Importància dels processos i organització de l’activitat
   • Règim de prestació de serveis
   • Sostenibilitat de la nostra activitat
   • Resolució de conflictes
   • Aposta per la intercooperació

ON? COÒPOLIS

Can Batlló. C/Constitució 25. BLOC 8.